Liitu uudiskirjaga

Reisikindlustus

Murevaba reis koos reisikindlustusega!

Meeldivaid reisielamusi varjutavad kahjuks küllalt sageli ebameeldivused, nagu näiteks haigestumised ja õnnetusjuhtumid. Seetõttu mõtle reisi planeerides varakult reisikindlustusele.

Reisikindlustuse eesmärk on hüvitada reisiga seotud võimalikud ootamatud kulud. Tavaliselt hõlmab reisikindlustusleping tervise- ehk meditsiiniabikindlustust, kuid see võib sisaldada ka reisitõrke- ja pagasikindlustust, kattes ka reisi hilinemise, ärajäämise, pagasi kaotsimineku ja muu sellisega seotud kulud. 

Reisikindlustuse maksumus sõltub sihtpunktist, reisi pikkusest, kindlustussummast ja muudest teguritest. Ära vali reisikindlustuse pakkujat vaid madalaima hinna järgi. Näiteks meditsiinikulud on paljudes riikides väga suured ja kui kindlustuskaitse on väga kasin, ei pruugi sellest suurema õnnetusjuhtumi puhul piisata. Mida rohkem on teenuseid, mida kavatsed reisil nautida, ja mida pikem on reis, seda suurem peaks olema kindlustuskaitse.

Kas euroliitu reisija peaks ostma reisikindlustuspoliisi?

Kindlasti, sest haigekassa ravikaardi alusel hüvitatakse ainult otsene raviteenus, näiteks raviprotseduurid ja operatsioonid. Inimese enda kanda jääb üldjuhul:

  • visiiditasu, mis on reeglina palju kõrgem Eestis rakendatavast tasust;
  • ravimite ostmine;
  • transpordikulud, sealhulgas paljudel juhtudel ka kiirabitransport; 
  • arstile sularahas tasutud arved;
  • haiglapäeva tasu (patsiendi omavastutus);
  • repatrieerimine ehk kannatanu kodumaale toimetamine, mis on enamasti kõige kulukam osa reisikahjust.

Kõik loetletud kulud hüvitab reisikindlustus. Lisaks: riiklik ravikindlustus ei hüvita eraarstide ja –kliinikute raviteenust, aga näiteks turismikeskustes teenindavad välismaalasi tavaliselt hotelliarstid, kes on reeglina eraarstid. Ka on paljude EL-i riikide riiklikud raviasutused üle koormatud ja pikkade ravijärjekordadega, nii et välismaalane satub esmajärjekorras eraarsti juurde.

Kui reisil juhtub midagi, siis teavita sellest kohe kindlustusandjat, kellelt saad ühtlasi nõu, mida edasi teha. Vastasel juhul on kindlustusandjal õigus hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda. 

Hoia kindlustuspoliis reisil alati käepärast. Sealt leiad kindlustusandja välisriigis olevate koostööpartnerite kontaktid, samuti info selle kohta, kust saada arstiabi.

Kindlustuslepingut on võimalik sõlmida reisikonsultandi abi kasutades.