Liitu uudiskirjaga

Privaatsusteave

UP TRAVEL OÜ PRIVAATSUSTEAVE

1. Üldosa

1.1. UpTravel OÜ on reisiettevõte, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid erinevate reisi- ja turismiteenuste osutamise ja vahendamise eesmärgil. Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest (IKS), meie enda andmekaitsealasest strateegiast ning muudest kehtestatud andmekaitsealastest normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud GDPR ja IKS regulatsioonis nimetatud andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse reisiteenuse osutamiseks.

1.2. UpTravel OÜ eeldab, et Te olete teadlikud oma isikuandmete töötlemisest, ühtlasi kinnitame, et Teie andmete töötlemiseks kehtestatud reeglite täitmisse suhtub UpTravel OÜ täie tõsidusega. Käesolev dokument kirjeldab ettevõtte praktikat, mis puudutab isikuandmete töötlemist alates andmete kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni.

2. Andmete kogumine ja kasutamine

2.1. UpTravel OÜ kogub isikuandmeid peamiselt oma klientidelt. Need on reeglina andmed, mis on vajalikud kliendi enda poolt valitud reisi- ja turismiteenuste osutamiseks ja võivad täpsustuda alati konkreetse reisiteenuse raames ning varieeruda tingituna sellest, millega reisitakse (näiteks: buss, rong, lennuk, laev) kui ka sellest kuhu reisitakse (siseriiklik reis, reis EL piires ja nendega võrdsustatud riikidesse, reis väljapoole EL’i asuvatesse riikidesse). Tavapäraselt on reisimisel vajalikud ees- ja perenimi, isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus, isikukood, (isikukoodi puudumisel sünniaeg, sugu, vanus), aga ka kontaktandmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. Reisimisel väljapoole EL’i riike võib andmete loetelu täieneda vastava sihtriigi seadustest ja nõuetest tulenevalt (nt rahvus, passiandmed, viisa, vaktsineerimine jne). 

UpTravel OÜ kasutab Teie isikuandmeid selleks, et osutada Teile reisi- ja turismiteenuseid. Ettevõte ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meie vahel sõlmitud teenuse lepingu täitmiseks.

Pakettreisi ja sellega seotud teenuste müümisel edastame Teie andmed reisikorraldajale, kes omakorda edastavad andmed konkreetsele reisijaveoteenuse ja majutusteenuse või sellega seotud teenuste osutajale.

UpTravel OÜ ei vastuta reisikorraldusteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud otse reisikorraldajale.

Nõuame reisikorraldajatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR’le. Iga reisiteenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3. Reisipakkumiste ja uudiskirjade saatmine

3.1. Saadame Teile parimaid reisipakkumisi ja uudiskirju ainult Teie nõusolekul eelnevalt kinnitatud e-posti aadressile. Teil on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, kas valides kirja all Unsubscribe või andes sellest teada e-posti aadressil: info@uptravel.ee.

3.2. Kui Te olete andnud nõusoleku uudiskirjade ja reklaami saamiseks või osalete meie korraldatavatel või vahendatud loosimistel või muudes kampaaniates, võime küsida Teie nime ja kontaktandmeid. Seda infot kasutame Teile info saatmiseks meie ettevõtte pakutavate teenuste kohta.

3.3. Kui soovite sisestada tellimust meie internetikeskkonna vahendusel, vajame Teie kontaktandmeid nagu nimi, isikukood, sünniaeg, reisidokumendi andmed, e-posti aadress, telefoni number ja mõningatel juhtudel ka elukoha aadress. Seda infot vajatakse vaid selleks, et Teiega saada kontakti informatsiooni osas, mis puudutab Teie tellimust ja Teiega sõlmitud või sõlmitava lepingu täitmist. 

Me jagame Teie isikuandmeid ettevõtetega, kes on seotud vahetu teenuse osutamisega Teile. Muudel juhtudel me ei jaga Teie isikuandmeid kellegagi. Tellimuse koostamise ajal küsime Teilt ka infot, mis puudutab tellimuse eest tasumist nagu näiteks krediitkaardi number või pangamakse detailid. Kasutame seejuures turvalist online ühendust, et Teie isikuandmed oleks kaitstud.

4. Andmete säilitamine

4.1. Teie kohta kogutud andmeid, hoitakse UpTravel’is ajavahemikul, mil kehtib seaduses sätestatud andmete säilitamise kohustus ja nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse. Andmeid hoitakse ühes andmebaasis, millist administreerivad UpTravel’i töötajad. Kolmandad osapooled ei oma ligipääsu andmetele.

5. Teie õigused

5.1. Privaatsusteave on mõeldud Teile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet UpTravel OÜTeie kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui Teil on küsimusi, mis puudutavad Teie isikuandmeid, Te soovite teada saada, kas UpTravel OÜ töötleb Teie isikuandmeid või soovite ligipääsu oma isikuandmetele, palun võtke ühendust meiega järgmise e-postiaadressi vahendusel: info@uptravel.ee.

6. Turvalisus

6.1. Kaitsmaks Teie isikuandmeid, kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Meie internetivõrk on katistud tulemüüride ja sissetungimist avastava tarkvaraga. Teie isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajatega, kes vajavad sellist informatsiooni Teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.